Does neb yn gwybod mwy...

Taith Amaethyddol

Taith o gwmpas Y Wladfa sy'n cynnwys nifer o ymweliadau a ffermydd Cymreig a rhai di-gymreig. Yn ddelfrydol, bydd y rhain yn cael eu trefnu ar gyfer misoedd yr haf, yn ystod cyfnos y sioeau amaethyddol mawr a'r martiau da-byw ar y ffermydd mawr. Mae teulu gwraig Jeremy Wood wedi bod yn ffermio ym Mhatagonia (ar ddwy ochr yr Andes) am genedlaethau, felly 'dyn ni'n gwybod yn union pwy a beth i weld.

Paratoi asado wedi'r Gymanfa Ganu yn Nhrelew.
Gaucho yng Ngualjaina
Defaid Merino.
Rodeo yn Esquel
Gaucho Cymreig cynnar.
Gaucho yn Nhrevelin.
Ffordd y Riffleros i Drevelin.
Cynaeafu yn y Gaiman, 1905.
Par o gauchos gyda'u praidd.
Show More

Chacabuco 1595

Esquel

9200 Chubut

Patagonia, Argentina

+54 2945 454270

+54 9 2945 468222

Operador Responsable: Argentina Vision Leg. 8725EVT

  • White Google+ Icon
  • Twitter Clean
  • White Facebook Icon

© 2023 by YOLO.

Proudly created with Wix.com

Defaid Merino.