top of page
Search
  • Writer's pictureJeremy Wood

Last Frontiers

Yn ystod y cyfnod cloi, cynhaliodd Last Frontiers, trefnydd teithiau arbenigol i Dde America , gyfres o ddarlithoedd am Dde America. Roedd Jeremy Wood o Gwladfa Patagonia yn falch iawn o fod wedi cael gwahoddiad i siarad am Y Wladf. Dyma ddolen i'r sgwrs a roddodd am y syrpreisys sy'n disgwyl ymwelwyr i'r Wladfa.
18 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page