top of page
Search
  • Writer's pictureJeremy Wood

Y NEWYDDION DIWEDDARAF - MAI 2022


Bellach nid oes unrhyw gyfyngiadau ar ddod i mewn i'r Ariannin. Y cwbl sydd rhaid gwneud yw cwblhau y ffurflen hon 48 awr cyn cyrraedd y wlad:Bydd eisteddfodau Patagonia yn cael eu cynnal yn fyw eleni, yn hytrach na dros Zoom. Cynhelir Eisteddfod Chubut yn Nhrelew a’r Gaiman rhwng yr 20fed a'r 23ain o Hydref, ac Eisteddfod Trevelin ar y 18fed a'r 19eg o Dachwedd. Bydd Eisteddfod Trevelin yn cael ei ddilyn gan gyfres o ddathliadau i goffau penblwydd Cwm Hyfryd ar y 25ain o Dachwedd. Cynhelir Eisteddfod y Bobl Ifanc yn Gaiman ar Fedi'r 9fed a 10fed


Does dim Eisteddfod Mimosa wedi ei threfnu ar gyfer Porth Madryn yn 2022.29 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page