Does neb yn gwybod mwy...

Profiad Cymreig

Mae'r daith yma yn rhedeg o Orllewin y Wladfa i'r Dwyrain, gan ddilyn llwybrau dau o allteithiau o hanes cynnar Y Wladfa, sef y daith drwy'r anialwch o Fae Newydd i Afon Camwy yn 1865, ac alltaith darganfyddiad Cwm Hyfryd yn yr Andes yn 1865. Fel pob taith arall gyda Welsh Patagonia, byddwn yn cael cwrdd ag aelodau o'r gymuned Gymreig ac yn ymweld â phob tref a phentref Cymreig.

Yr amgueddfa yn y Gaiman.

Hen drol.

Arwyddbost Tom Bach.

Arwyddbyst Treorcki & Trelew.

Capel Seion, Esquel.

Cofeb Llwyd ap Iwan yn Nant-y-Pysgod

Capel Salem

Capel Bethlehem, Treorcki

Capel Bryn Crwn.

Swyddfa Dwristiaeth Trevelin.

Hen arwyddbost.

Capel Bethel Newydd, Y Gaiman.