top of page

Does neb yn gwybod mwy...

Profiad Cymreig

Mae'r daith yma yn rhedeg o Orllewin y Wladfa i'r Dwyrain, gan ddilyn llwybrau dau o allteithiau o hanes cynnar Y Wladfa, sef y daith drwy'r anialwch o Fae Newydd i Afon Camwy yn 1865, ac alltaith darganfyddiad Cwm Hyfryd yn yr Andes yn 1865. Fel pob taith arall gyda Welsh Patagonia, byddwn yn cael cwrdd ag aelodau o'r gymuned Gymreig ac yn ymweld â phob tref a phentref Cymreig.

bottom of page