top of page

Does neb yn gwybod mwy...

 Amdanom Ni

Pwy Ydym Ni?

Mae Gwladfa Patagonia yn gwmni teithio sydd wedi ei sefydlu yn Esquel ym Mhatagonia. Mae'r cwmni'n arbenigo mewn gwibdeithiau personoledig o gwmpas y Wladfa Gymreig i ymwelwyr sydd a gyda hwy ddiddordeb mewn hanes Y Wladfa, ynghyd a'i thirwedd drawiadol, ei daeareg, paleontoleg a'i bywyd gwyllt.

Cewch fwynhau Patagonia yn ei holl gogoniant, wrth i chi ddod i adnabod yr ardal a gwenud ffrindiau newydd.

Perchnogion y cwmni yw Jeremy Wood, sy'n arbenigwr byd ac yn awdur ar Y Wladfa, a'i wraig Cristina, sydd yn ddisgynnydd i rhai o'r Cymry cyntaf i gyrraedd Patagonia. Mae eu mab Tomos, sydd yn 12 oed, dan hyfforddiant i fod yn dywysydd!

Beth Dyn Ni'n Ei Wneud?

Gyntaf oll, rydym yn ymgynghori. Beth bynnag yr hoffech chi ei wybod, rhowch wybod i ni. Ni yw'r arbenigwyr a does neb yn gwybod mwy. Rydym yma i'ch helpu chi, beth bynnag eich dymuniad!

 

Os yr hoffech chi ddod i´r Wladfa, gallwn ni drefnu eich taith yn gyfan gwbl neu yn rhannol a gallwn eich helpu i drefnu eich taith (gwestai, trafnidiaeth, prydau, cael cwrdd â'r gymuned Gymraeg, gwibdeithiau a.y.b.) ond bydd disgwyl i chi drefnu eich hediadau eich hunain.

 

Gallwn eich cynorthwyo a'ch cynghori ar bob rhan o'r broses wrth i chi archebu eich hediadau. Os yr hoffech ymweld â rhannau eraill o'r Ariannin, mae gennym gysylltiadau yn y diwydiant twristiaeth ledled y wlad.

 Mae Jeremy wedi bod ynghlwm a sawl menter o fewn y gymuned Gymreig dros y blynyddoedd

LLEOL

Mae gennym berthynas glos gyda'r gymuned Gymreig

100% o gwsmeriaid hapus dros 10 mlynedd

BODDHAD

Gan ein bod wedi ein lleoli ym Mhatagonia, mae'r costau a'r risgiau'n llai

LLAI o gost,

llai o risg

Beth bynnag eich cyllideb, 'dyn ni'n cynnig hyblygrwydd llwyr

hyblygrwydd
llwyr

bottom of page