top of page

Does neb yn gwybod mwy...

 Am Batagonia

Mae gan llawer o lefydd fynyddoedd uwch, dyffrynnoedd ffrwythlonach, chwaraeon mwy anturus a thirluniau harddach na Phatagonia - ond does yr un yn medru eu cynnig yn yr un pecyn...

Y Cymry Ym 

Mhatagonia

Breuddwydiasant am Gymru Newydd tu hwnt i Gymru, a chael camu allan o  gysgodion tywyll gorthrymder diwyllianol, crefyddol ac ieithyddyddol, er mwyn pennu eu tynged eu hunain...

Yr Iaith Gymraeg

Ym Mhatagonia

Pan laniodd y Mimosa ym Mae Newydd ar Orffennaf y 26ain 1865, Cymraeg oedd iaith gyffredin yr ymfudwyr - Cymraeg pur, dilwgr, yn gymysg cyfoethog o dafodieithoedd y de a'r gogledd, ac yn rhydd o ddylanwad llygredig yr iaith fain...

bottom of page