top of page

Does neb yn gwybod mwy...

Taith Amaethyddol

Taith o gwmpas Y Wladfa sy'n cynnwys nifer o ymweliadau a ffermydd Cymreig a rhai di-gymreig. Yn ddelfrydol, bydd y rhain yn cael eu trefnu ar gyfer misoedd yr haf, yn ystod cyfnos y sioeau amaethyddol mawr a'r martiau da-byw ar y ffermydd mawr. Mae teulu gwraig Jeremy Wood wedi bod yn ffermio ym Mhatagonia (ar ddwy ochr yr Andes) am genedlaethau, felly 'dyn ni'n gwybod yn union pwy a beth i weld.

bottom of page