Does neb yn gwybod mwy...

Taith i'r Teulu

Taith sydd wedi ei drefnu yn arbennig ar gyfer teuluoedd, y gall gynnwys llety teuluol, digwyddiadau arbennig ar gyfer plant, a´r cyfle i gwrdd â theuluoedd o´r Wladfa.

Dawnsio yn seremoni'r Orsedd.

Tomi bach yn arwain ceffyl.

Melin Nant Fach, Trevelin.

Yr enwog Old Patagonian Express -'La Trochita'.

Plant lleol yn Esquel.

Tu fewn i'r amgueddfa fechan yn ysgol Cero Condor.

Amgueddfa fechan y deinosoriaid yn Ysgol Cerro Condor.

Amgueddfa deinosoriaid Trelew.

An enormous femur at the dinosaur museum in Trelew.

Y deinosor anferthol newydd ar gyrion Trelew,

Plant Cymreig Lleol.

Gwylio Morfilod ym Mhuerto Pyramides.